Utvecklande ledarskap

analysverktyg

Utvecklande ledarskap

På uppdrag av Försvarsmakten har Försvarshögskolan tagit fram den nya ledarskapsmodellen, UL. Efter en internationell kartläggning av vetenskapliga publikationer om ledarskap, med fokus på mätbara resultat, har man fortsatt forskning vid Försvarshögskolan samt internationellt utbyte med forskare och praktiker inom området ledarskap. Det samlade vetenskapliga underlaget påvisar ökad lönsamhet i företag som tillämpar UL. Detta är en liten del av vad hela sidan innehåller för just utvecklande ledarskap. Läs mer om utvecklande ledarskap…