Individuell coaching

individuell coaching

Individuell coaching

I olika perioder i vårt yrkesliv är det viktigt att ha någon utomstående att prata med. Vid förändringar, för att uppnå speciella mål, som chef eller för att utvecklas behövs ibland vägledning och stöd. Att tillsammans med en annan person reflektera och samtala om sin egen situation är för många personer en lättnad och ett lyft, såväl personligen som yrkesmässigt.

Vi arbetar efter ICF:s etiska regler och har Internationellt Certifierade Coacher.

Detta är endast ett litet segment av vad individuell coachning innehållet på vår undersida av ”Våra Tjänster”. Läs mer om individuell coaching…