Led dig själv till framgång

Leda dig till framgång

VAR JOBBAR DU HÅRDARE ÄN DU BEHÖVER? Receptet för framgång är att leda sig själv. Att göra det du sagt du skall göra kontinuerligt, med fokus och lätthet, enligt Dr Maria Nemeth. Har du hört det förut? Varför är det då så svårt? Ibland när det är tufft skyller vi lätt på omständigheter – för lite tid, brist på pengar … Read More

Utvecklande ledarskap

analysverktyg

Utvecklande ledarskap På uppdrag av Försvarsmakten har Försvarshögskolan tagit fram den nya ledarskapsmodellen, UL. Efter en internationell kartläggning av vetenskapliga publikationer om ledarskap, med fokus på mätbara resultat, har man fortsatt forskning vid Försvarshögskolan samt internationellt utbyte med forskare och praktiker inom området ledarskap. Det samlade vetenskapliga underlaget påvisar ökad lönsamhet i företag som tillämpar UL. Detta är en liten … Read More