Förändringsledning

bakgrund personer dragkamp

Förändringsledning

I dagens organisationer genomförs förändringar i allt tätare takt och snabbare tempo. Förändringar kan vara bra och genomarbetade men har vi inte medarbetare och ledare med i förändringsprocessen blir resultatet inte som det var tänkt.

Förändringsledning handlar om hur vi lyckas skapa delaktighet, engagemang, samsyn och tydlighet kring vad vi vill förändra, varför förändringen är viktig, vad målet är och hur vägen dit ser ut. Läs mer…