Group Development Questionary – GDQ

Group Development Questionary

Vi Iteratur AB har nu skapat en videofilm för hur GDQ eller Group Development Questionary fungerar och varför du och ditt företag ska använda just detta verktyg tillsammans med oss för att jobba smartare och inte hårdare. GDQ är ett internationellt erkänt verktyg skapat av Susan Wheelan där fokus ligger på gruppen och inte individen. Se filmen om GDQ här: … Read More

Led dig själv till framgång

Leda dig till framgång

VAR JOBBAR DU HÅRDARE ÄN DU BEHÖVER? Receptet för framgång är att leda sig själv. Att göra det du sagt du skall göra kontinuerligt, med fokus och lätthet, enligt Dr Maria Nemeth. Har du hört det förut? Varför är det då så svårt? Ibland när det är tufft skyller vi lätt på omständigheter – för lite tid, brist på pengar … Read More

Förändringsledning

bakgrund personer dragkamp

Förändringsledning I dagens organisationer genomförs förändringar i allt tätare takt och snabbare tempo. Förändringar kan vara bra och genomarbetade men har vi inte medarbetare och ledare med i förändringsprocessen blir resultatet inte som det var tänkt. Förändringsledning handlar om hur vi lyckas skapa delaktighet, engagemang, samsyn och tydlighet kring vad vi vill förändra, varför förändringen är viktig, vad målet är … Read More

Utvecklande ledarskap

analysverktyg

Utvecklande ledarskap På uppdrag av Försvarsmakten har Försvarshögskolan tagit fram den nya ledarskapsmodellen, UL. Efter en internationell kartläggning av vetenskapliga publikationer om ledarskap, med fokus på mätbara resultat, har man fortsatt forskning vid Försvarshögskolan samt internationellt utbyte med forskare och praktiker inom området ledarskap. Det samlade vetenskapliga underlaget påvisar ökad lönsamhet i företag som tillämpar UL. Detta är en liten … Read More

Individuell coaching

individuell coaching

Individuell coaching I olika perioder i vårt yrkesliv är det viktigt att ha någon utomstående att prata med. Vid förändringar, för att uppnå speciella mål, som chef eller för att utvecklas behövs ibland vägledning och stöd. Att tillsammans med en annan person reflektera och samtala om sin egen situation är för många personer en lättnad och ett lyft, såväl personligen … Read More

Arbetslagsutveckling & teambuildning – grupputveckling

grupp och lagutveckling

Arbetslagsutveckling & teambuildning – grupputveckling Dagens chefer vet att man inte kommer särskilt långt med ny teknik och fina lokaler om människorna i organisationen inte respekterar varandra eller inte kan samarbeta. I de flesta fall är det dåliga relationer, oklara mål, otydliga spelregler/normer, bristande information, föråldrade rutiner, olämplig organisationsstruktur eller bristande ledarskap som förorsakar ineffektivitet och otrivsel på arbetsplatsen. Detta … Read More

Nya hemsidan är online

nya hemsidan

Nya hemsidan är nu online! Välkommen till den nya hemsidan för Iteratur AB och Christer Hedlund. En helt ny design och ett nytt system (Från Joomla till WordPress) som är ett av världens absolut bästa cms-system. Vi har designat denna hemsida efter vad Christer ville ha och enligt hans motto ”Må det förnyas”. Vi hoppas att ni gillar den nya … Read More