Group Development Questionary – GDQ

Group Development Questionary

Vi Iteratur AB har nu skapat en videofilm för hur GDQ eller Group Development Questionary fungerar och varför du och ditt företag ska använda just detta verktyg tillsammans med oss för att jobba smartare och inte hårdare. GDQ är ett internationellt erkänt verktyg skapat av Susan Wheelan där fokus ligger på gruppen och inte individen.

Se filmen om GDQ här: https://youtu.be/KRIzbzzCQ-0

Vill du att ditt företag ska bli mer framgångsrikt? Kontakta oss på Iteratur så ska vi tillsammans med GDQ skapa en riktigt bra arbetsmiljö som ökar produktiviteten på din arbetsplats.