Group Development Questionary – GDQ

Group Development Questionary

Vi Iteratur AB har nu skapat en videofilm för hur GDQ eller Group Development Questionary fungerar och varför du och ditt företag ska använda just detta verktyg tillsammans med oss för att jobba smartare och inte hårdare. GDQ är ett internationellt erkänt verktyg skapat av Susan Wheelan där fokus ligger på gruppen och inte individen. Se filmen om GDQ här: … Read More