Arbetslagsutveckling & teambuildning – grupputveckling

grupp och lagutveckling

Arbetslagsutveckling & teambuildning – grupputveckling Dagens chefer vet att man inte kommer särskilt långt med ny teknik och fina lokaler om människorna i organisationen inte respekterar varandra eller inte kan samarbeta. I de flesta fall är det dåliga relationer, oklara mål, otydliga spelregler/normer, bristande information, föråldrade rutiner, olämplig organisationsstruktur eller bristande ledarskap som förorsakar ineffektivitet och otrivsel på arbetsplatsen. Detta … Read More