Arbetslagsutveckling & teambuildning – grupputveckling

grupp och lagutveckling

Arbetslagsutveckling & teambuildning – grupputveckling

Dagens chefer vet att man inte kommer särskilt långt med ny teknik och fina lokaler om människorna i organisationen inte respekterar varandra eller inte kan samarbeta. I de flesta fall är det dåliga relationer, oklara mål, otydliga spelregler/normer, bristande information, föråldrade rutiner, olämplig organisationsstruktur eller bristande ledarskap som förorsakar ineffektivitet och otrivsel på arbetsplatsen. Detta är endast ett litet segment och vad  grupp och lagutveckling innehåller hos oss under ”Tjänster”. Läs mer här…